Твір про телефон на англійській мові

Твір про телефон на англійській мові

It is difficult to imagine our daily life without modern technology. Probably, it is impossible to go out without our mobile phone. This device has become a really important part of our daily life.

As for me, I believe, that mobile phone is the most amazing wonder of our world. It has completely changed our life whether we realize it or not. If we speak about the advantages of the invention they are as follows. Firstly, the mobile phones provide us security. Well, to understand this better, just consider any situation, in which you need to contact fire brigade or police. What would you do in such case? Just take your mobile phone out, dial the number and that’s it! Secondly, people use mobile phones as a means of communication. This device allows you to keep in touch whenever you want, despite the distances. Nowadays people can easily communicate with each other from different parts of the planet. Furthermore, we can use it for education and fun. We can quickly find information to prepare for our lessons. And during the break at school you can play games on the phone. In addition to this, mobile phones help us in business. Got an important message for your client or employee? Pick up your mobile phone and communicate with the person straight away.

However, there are various negative aspects of using this tool of communication. We prefer giving a phone call than write letters or even face to face meetings. But what about live communication? To my mind, it’s cool when you see emotions of your interlocutor. Some latest models of “these toys” are quite expensive. Not everyone can afford to buy the latest model. Moreover, lately we are not chasing the quality and features, but the desire to show off a brand new phone in front of friends. What’s more, of these devices can cause some health problems. Our posture suffers the most and also our eyes become very tense when reading text from the screen.

I strongly believe, that mobile phones are a useful addition to our fast-moving world of high technologies. Though, they have bad effect on our health.

Твір про телефон на англійській мові – переклад

Важко уявити наше повсякденне життя без сучасних технологій. Напевно, без мобільного телефону вийти на вулицю не можливо. Цей пристрій став справді важливою частиною нашого повсякденного життя.

Як на мене, я вважаю, що мобільний телефон – це найдивовижніше диво нашого світу. Це повністю змінило наше життя, усвідомлюємо ми це чи ні. Якщо говорити про переваги винаходу, то вони такі. По-перше, мобільні телефони забезпечують нам безпеку. Ну, а щоб краще це зрозуміти, просто розглянемо будь-яку ситуацію, в якій потрібно звернутися до пожежної охорони або поліції. Що б ви зробили в такому випадку? Просто вийміть мобільний телефон, наберіть номер і все! По-друге, люди використовують мобільні телефони як засіб спілкування. Цей пристрій дозволяє вам залишатися на зв’язку в будь-який час, незважаючи на відстань. Сьогодні люди можуть легко спілкуватися один з одним з різних куточків планети. Крім того, ми можемо використовувати його для навчання та розваг. Ми можемо швидко знайти інформацію для підготовки до уроків. А на перерві в школі можна грати в ігри на телефоні. Крім того, мобільні телефони допомагають нам у бізнесі. Маєте важливе повідомлення для клієнта чи співробітника? Візьміть свій мобільний телефон і негайно зв’яжіться з людиною.

Проте є різні негативні сторони використання цього інструменту спілкування. Ми вважаємо за краще телефонувати, ніж писати листи чи навіть зустрічатися віч-на-віч. Але як щодо живого спілкування? Як на мене, це круто, коли бачиш емоції свого співрозмовника. Деякі останні моделі «цих іграшок» коштують досить дорого. Не кожен може дозволити собі придбати останню модель. Тим більше, що останнім часом ми гонимося не за якістю та можливостями, а за бажанням похизуватися новеньким телефоном перед друзями. Більше того, ці пристрої через випромінювання можуть викликати певні проблеми зі здоров’ям. Чесно кажучи, в цьому випадку нам шкодить не тільки радіація. Найбільше страждає наша постава, а також наші очі стають дуже напруженими при читанні тексту з екрану.

Я твердо вірю, що мобільні телефони – це корисне доповнення до нашого швидко мінливого світу високих технологій. Хоча вони погано позначаються на здоров’ї.

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *