Чому потрібно вивчати англійську мову

Чому потрібно вивчати англійську мову

There are lots of languages in the world. And every language is unique and useful. But I think, that it isn’t enough to know only one language nowadays. I can’t imagine modern world without knowing English. There are a lot of people, that understand the opportunities that this language gives. That’s why they started learning English. I was one of those who realized the importance of knowing English in the modern world

First of all, English is the most popular language in the world. A lot a people know this language, so you will not have problems in communication with others. You can travel where you want and don’t be afraid that you can’t enjoy your trip because of lack of knowledge. English is the language of opportunities. You are able to watch films in the original, read books, study. With an excellent knowledge of English it is easier to find a good and highly paid job. This is a business language. So if you want to earn enough money, you need to know English. If you want to study in the best universities in the world, you need to speak English. Just imagine, you can be a student of Stanford University or University of Oxford!

As for me, I study English to communicate with others. I like to meet new people, share my knowledge and get new information from others. I like to discuss different questions and just speak with interesting people.

As you see, English opens new opportunities in our life. By the way, there is a nice proverb “A new language – a new world”. Learn new languages and open new worlds for your own!

Why we should study english – переклад

У світі існує багато мов. І кожна мова унікальна та корисна. Але я думаю, що в наш час недостатньо знати лише одну мову. Я не уявляю сучасний світ без знання англійської мови. Є багато людей, які розуміють можливості, які дає ця мова. Вони почали вивчати англійську мову. Я один із тих хто усвідомив важливість знання англійської мови у сучасному світі.

Перш за все, англійська – найпопулярніша мова у світі. Багато людей знають цю мову, тому у вас не буде проблем у спілкуванні з іншими. Ви можете подорожувати куди завгодно і не боятися, що не зможете насолодитися поїздкою через брак знань. Англійська – це мова можливостей. Ви можете дивитися фільми в оригіналі, читати книги, вчитися. З відмінним знаннями англійської мови легше знайти гарну та високооплачувану роботу. Це ділова мова. Тож якщо ви хочете заробити достатньо грошей, вам потрібно знати англійську мову. Якщо ви хочете навчатися в найкращих університетах світу, вам потрібно говорити англійською. Тільки уявіть, ви можете бути студентом Стенфордського університету чи Оксфордського університету!

Що стосується мене, я вивчаю англійську, щоб спілкуватися з іншими. Я люблю знайомитися з новими людьми, ділитися своїми знаннями та отримувати нову інформацію від інших. Мені подобається обговорювати різні питання та просто спілкуватися з цікавими людьми.

Як бачите, англійська мова відкриває нові можливості у нашому житті. До речі, є приємне прислів’я “Нова мова – новий світ”. Вивчайте нові мови та відкривайте для себе нові світи!

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *